İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

İŞE ALIM UYGULAMALARIMIZ

Seçme ve yerleştirme sürecinde, pozisyona bağlı olarak en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalarımız söz konusudur.

Kişilik envanterleri, genel yetenek testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları kullandığımız yöntemler arasındadır.

AYAYDIN-MIROGLIO GRUBU'NDA STAJ

Staj zorunluluğu olan üniversite öğrencilerine edindikleri teorik bilgiyi uygulama ortamı sunarak iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla yaz ve kış dönemlerinde staj imkanı tanımaktayız.

Gelen başvurular arasından staj için uygun bulunan adaylar ile İnsan Kaynakları görüşmekte ve olumlu bulunan adaylara görev yapmak istedikleri bölümler ve organizasyonun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak staj yapma imkanı sunulmaktadır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Çalışanlarımızın etkinliğini, önceden belirlenmiş hedefler ve ölçülebilir kriterler çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirmek ve grubumuzun etkinliğini geliştirmek için kişisel performansı artırmak amacı ile uygulamaya aldığımız Performans Değerlendirme Sistemimiz, hedef ve yetkinlik bazlıdır.

Sistem kapsamında yıl başında çalışan bazında belirlenen SMART hedefler ve yetkinlikler yıl sonunda değerlendirilmektedir.

Değerlendirme sonuçları aynı zamanda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti, kariyer planlama, yedekleme ve ödüllendirme araçlarında kullanılmaktadır.

KARİYER PLANLAMA

Ayaydın-Miroglio Grubu bünyesinde açılan tüm pozisyonlarda öncelik iç adaylara verilmektedir.

Her tür terfi, rotasyon, görev değişikliği, vekaleten atama uygulamalarında iç adayların pozisyon kriterlerine uygunluğu ve prosedürde aranan şartları sağlıyor olması kontrol edilir, uygun adaylar pozisyona bağlı olarak Değerlendirme Merkezi, kişilik envanteri, genel yetenek testi ve mülakat aşamalarından geçirilir ve tüm aşamalarda olumlu olan iç adaylar pozisyona atanır.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Eğitim ve Gelişim faaliyetleri Ayaydın-Miroglio çalışanlarına yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Bu yatırımın şirketimizin hedeflerini gerçekleştirmesine destek olmasını sağlamak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Çalışanlarımız işe başladıkları günden itibaren pozisyon, görev ve sorumluluklarına uygun bir oryantasyon programına tabi tutulmaktadır.

Ayrıca, çalışanlarımızın gelişimine yönelik olarak fonksiyonel (mesleki) eğitimler, yönetici eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri yoğun olarak verilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde amacımız spesifik iş ihtiyaçlarına cevap vermek ve iş başında ölçülebilir, gözlemlenebilir (mevcut performansı arttırıcı) sonuçlar yaratmaktır.