Twist Card Üye Programı Koşulları

1. TWIST Card ücretsizdir. TWIST her zaman kart ile ilgili uygulamalara değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

2. TWIST Card üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. TWIST Card üye programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

3. Üye, TWIST Card üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde TWIST tarafından genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketler4 ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verir. Üye, TWIST Card Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği kişisel bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir.

4. Üye veri paylaşım tercihlerini web-sitesi veya call-center üzerinden değiştirebileceği gibi talebini TWIST'in yazılı ve eposta iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri TWIST'in hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından TWIST'in faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla TWIST, işbu verileri, 15. Maddede düzenlenen durum ve üye tarafından verilerin "Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı" izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

5. Kartın kullanımından, saklanmasından kart hamili sorumludur. Kart hamili, kartın kaybolması, çalınması halinde TWIST'e durumu derhal bildirmekle sorumludur. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.

6. TWIST Card üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb. den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı TWIST sorumlu tutulamaz.

7. TWIST Card puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, TWIST Card üye programından faydalanması için kendisine verilen kart numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın üye ve başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, üye’nin sonlandırılacağını ve diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, TWIST Card'ın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu TWIST'in TWIST Card üye programı iletişim kanallarından derhal bildirilecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

8. TWIST Card, kredi kartı olarak kullanılamaz, bu kart ile ödeme yapılamaz.

9. TWIST Card ile kazanılan puanlar ertesi gün kullanılabilir. Kullanım süresi kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. TWIST kullanım süresi dolmuş puanları her yıl başında sıfırlama hakkına sahiptir. Alışverişlerin iadesinde karta verilen ekstra haklar geri alınır.

10. Kartta biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

11. Üye kazandığı, haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye'ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde -hükümleri saklı kalmak üzere, TWIST tarafından silinir.

12. TWIST Card üye programı, TWIST tarafından belirlenen mağazalarda geçerlidir. TWIST, TWIST Card üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. TWIST Card kampanyalarının türleri ve şartları, her bir TWIST mağazasında farklılık gösterebilir. TWIST, farklı TWIST mağazalarında ve/veya www.twist.com.tr'de geçerli olacak kampanyaları ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

13. Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üye'lerin, TWIST Card puanlarını, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde TWIST Card puanları, üyelik sona erme tarihinde TWIST tarafından silinir. Bu madde, TWIST Card uygulamasının TWIST tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

14. Üye TWIST'e bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceği, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle TWIST'in maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde TWIST Card üye programı kayıtlarının kesin dahil sayılacağını kabul eder.

15. Üye, TWIST'e verdiği bilgileri TWIST'in grup, şirketleri, iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşan kurum ve kuruluşların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanımı izni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

TWIST CARD ÜYELİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KULLANIMI İZNİ FORMU
Kişisel verilerinizin Ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ipekyol" veya "biz") tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya herhangi bir şekilde işlenmesinde işbu politika uygulanır.

Kişisel veri nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. isminiz, TC kimlik numaranız gibi üyelik formu doldurulurken vermiş olduğunuz veriler veya alışverişlerinize ilişkin olarak tutulan veriler bu kapsama girer.

Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işliyoruz?
TWIST Üye Programı'na katılırken vermiş olduğunuz bilgiler, ilgi alanlarınız, hangi tarihte hangi ürünleri satın aldığınız, hangi ürünlerle ilgilendiğiniz gibi bilgiler, web-sitemizi ziyaret ederken hakkınızda topladığımız veriler program çerçevesinde kullanılır. Farklı bir yolla verilerinizi topladığımız hallerde mevzuatın gerekli kıldığı hallerde sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?
TWIST Üye Programı'na katılırken vermiş. olduğunuz bilgiler fırsatlarımızdan yararlanabilmeniz, ilgi alanlarınızın belirlenerek tarafınıza ilgilenebileceğiz ürünlerin sunulabilmesi için kullanılır. Yine ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak amacıyla hangi ürünler ve/veya ürün gruplarından ürün satın aldığınız ve/veya hangi ürün ve/veya urun gruplarıyla ilgilendiğiniz gibi bilgiler toplanabilir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Düzenlediğimiz kampanyalar çerçevesinde kişisel verileriniz iş ortaklarımızla paylaşılabilir. iş ortaklarımız tarafından sunulan ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ile kampanyaların belirlenmesi ve bunlardan haberdar olmanız amacıyla kişisel verileriniz bu kişilerle paylaşabilir. İş ortakları ve güncel olarak devam eden kampanyalar hakkında www.twist.com.tr web sitesi "İş Ortakları" bölümünden bilgi alabilirsiniz.
Bunun haricinde verileriniz;
- mevzuat gereği resmi makamlarla veya birleşme, varlık satışı ve benzeri işlemler sebebiyle işlemi tarafı olan kimselerle,
- faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarıyla,
- pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları düzenlemek amacıyla bu konuda bizlere desek olan üçüncü kişilerle,
- Üye şirket ortaklarıyla paylaşılabilir.

Üyeliğin Sona Erdirilmesi çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10 (on) gün önceden bildirerek TWIST Card Üye Programı Koşullarını 4'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile feshedebilir ve üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. Fesih bildirimi tarafımıza ulaştıktan sonra 3 işgünü içerisinde tarafınıza elektronik ticari iletilerin gönderilmesine son verilecektir. üyeliklerini sona erdiren üyelerin, TWIST Card puanları, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde TWIST Card puanları, üyelik sona erme tarihinde TWIST tarafından silinir. Bu madde, TWIST Card uygulamasının TWIST tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

Üyeliğiniz sona erdiğinde, aksine beyanınız olmadıkça bilgileriniz işbu politika çerçevesinde işlenmeye devam edilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmeniz halinde program süresince yaptığınız alışverişlere ilişkin tüm bilgiler silinecektir. Bu durumda, programa tekrar katılmanız halinde kişiye özel sunulacak tekliflerden yararlanamazsınız.

BİLGİLERINIZE ERİŞME, DEĞİŞTİRME VE İMHA TALEPLERİ
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;
• kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
• topladığı bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
• bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
• eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini isteyebilir,
• bilgilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini isteyebilir
• otomatik analiz aleyhinize bir sonuç doğuruyorsa, itiraz edebilirsiniz,
• hukuka aykırı olarak işleme halinde zarara uğramanız söz konusu olursa zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.13 f.1 gereğince yazılı olmalıdır.

KULLANIM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bu politika zaman zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler tarafınıza duyurulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ İZİN
TWIST Card üye Programı Koşullarını ve TWIST Card üyelik izin formunu arka sayfada yer alan koşullarda dahil olmak üzere dikkatle okuduğumu, içerisindeki tüm hükümleri anlayarak özgür irademle kabul ettiğimi, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi ve bu bilgilerin ve alışveriş ve kişisel iletişim bilgilerimin bu politika şartları dahilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakatim olduğunu beyan ediyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından her türlü, ürün tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza karlı, ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amaçları ile aşağıda belirtilen tarafıma ait iletişim adresine, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak, ticari elektronik ileti gönderilmesıne ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine, bu maddenin içeriğini okuyarak ve anlayarak, serbest ve hür irademle izin ve onay verdiğimi, kabul ederim.