ÇEREZ POLİTİKASI


İşbu Çerez Politikası (“Politika”), İPEKYOL GİYİM SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait https://www.twist.com.tr/ alan adlı Website için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler Website’yi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ile Website ve Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İPEKYOL GİYİM SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, Website’de kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir,silebilir, değiştirebilir veya Website’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Politika üzerinde yapılan değişiklikler, erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. 

Yukarıda belirtilen Website ve sayfalarına erişerek ve çerez kullanımına ilişkin ‘kabul ediyorum’ butonuna tıklayarak, işbu Politika uyarınca çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde internet tarayıcınızın ayarlarını Politika’da belirtilen şekillerde düzenlemeli veya Website’yi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya çerezleri silmek Website’nin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.

Politika ile amaçlanan, çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileri hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca Ziyaretçiler’e karşı sahip olduğumuz aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmektir. Aşağıda yer verilen tablolar, işbu Politika uyarınca kullanılmakta olan çerezler ve kullanım amaçlarını özetlemektedir.

Çerez Nedir?

Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve Website’ye erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek, Website ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandığı küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?

Çerezler, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ziyaretçiler’e daha uygun hizmet, ürün veya teklif sunmak için kullanılmakla beraber;

  • Website’nin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin sağlanması,
  • Website’yi kullanım alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgileri toplanması;
  • Başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kanundan kaynaklanan ve/veya sözleşmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

Çerez Türleri ve İşlevleri

Aşağıda sunulan tabloda Website’de kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamaları bulabilirsiniz.

Çerez Türü

Ne İşe Yarar

Zorunlu

Bu çerezler, Website’nin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar.

Performans

Bu çerezler, sitede ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve Ziyaretçiler’in karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri raporlayarak Ziyaretçiler’in Website ile girdiği etkileşimi anlamamızı sağlar.

İşlevsellik

Bu çerezler, kullanıcıların Website’ye hangi ülkeden bağlandıkları, Website’yi hangi dilde kullandıkları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcı tercihlerine yönelik hizmet sunulmasını sağlar.

Hedefleme/Reklam

Bu çerezler, kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir.

 

1. Parti ve 3. Parti Çerezler Nelerdir?

  • 1. Parti çerezler, tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak Website’de kullanılmaktadır.
     1. Parti çerezler https://www.twist.com.tr/ web alanına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için önem teşkil etmektedir. Bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde Websitesi ile ilgili bazı temel fonksiyonlardan yoksun kalabilirsiniz.
  • 3. Parti çerezler https://www.twist.com.tr/ web alanı adı dışında olan web sitelerine ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır 

 

Kullandığımız 1. Parti Çerezler

Çerez Açıklama Kategori Saklanma Süresi Sağlayıcı Çerez Tipi
enh_last_access
İşlevsellik 120 Gün www.twist.com.tr Birinci Taraf
gt_gt
İşlevsellik 1 Yıl .twist.com.tr Birinci Taraf
g_conv_id
İşlevsellik 120 Gün www.twist.com.tr Birinci Taraf
enh_token Kullanıcının oturum ID sinin tutulduğu çerez. Performans 120 Gün www.twist.com.tr Birinci Taraf
enh_source Bu çerez, kullanıcının oturum ID sinin tutulduğu çerezlerin kaynağıdır. Performans 120 Gün www.twist.com.tr Birinci Taraf
enh_visitor_session Kullanıcının oturum ID sinin tutulduğu çerez. Performans 120 Gün www.twist.com.tr Birinci Taraf
__rtbh.uid RTB House kullanıcı kimliği çerezidir. Hedefleme / Reklam 365 Gün www.twist.com.tr Birinci Taraf
ASP.NET_SessionId Net_SessionId, sunucudaki kullanıcı oturumunu tanımlamak için kullanılan bir çerezdir. Oturum, sunucu üzerinde http istekleri arasında veri depolamak için kullanılabilecek bir alandır. Zorunlu Oturum çerezi www.twist.com.tr Birinci Taraf
ns_ns
İşlevsellik 1 Yıl .twist.com.tr Birinci Taraf
nsfsms_nsfsms
İşlevsellik 1 Yıl .twist.com.tr Birinci Taraf
__rtbh.lid RTB House kullanıcı kimliğini takip etmek amacıyla kullanılan bir çerezdir. Hedefleme / Reklam 365 Gün www.twist.com.tr Birinci Taraf
_ga_KF89NFDJL1 Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. Performans 1 Yıl .twist.com.tr Birinci Taraf
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. Performans 1 Yıl .twist.com.tr Birinci Taraf
cto_bundle Criteo tarafından sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılır. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .twist.com.tr Birinci Taraf
_ym_isad Bu çerez, bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler. Performans 20 Saat .twist.com.tr Birinci Taraf
_hjAbsoluteSessionInProgress Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz. Performans 30 Dakika twist.com.tr Birinci Taraf
_hjSession_901158 Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar. Performans 30 Dakika twist.com.tr Birinci Taraf
_hjIncludedInSessionSample Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır Performans 2 Dakika www.twist.com.tr Birinci Taraf
_hjFirstSeen Bu çerez, ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Performans 30 Dakika twist.com.tr Birinci Taraf
_hjSessionUser_901158 Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Performans 365 Gün twist.com.tr Birinci Taraf
_ym_d Bu çerez, kullanıcının bir web sitesine ilk ziyaretinin tarihini saklamak için kullanılır. Performans 365 Gün .twist.com.tr Birinci Taraf
_ym_uid Bu tanımlama bilgisi, bir kullanıcıyı birden fazla oturum ve cihazda benzersiz şekilde tanımlamak ve kullanıcının bir web sitesindeki etkinliğini izlemek için kullanılır. Performans 365 Gün .twist.com.tr Birinci Taraf
_fbp Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir. Hedefleme / Reklam 90 Gün .twist.com.tr Birinci Taraf
_dc_gtm_UA-21497976-3 Google Analytics'in servis talep sayısını tutmak için kullandığı çerezdir Performans 51 Saniye twist.com.tr Birinci Taraf
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz kimliği kaydeder. Performans 24 Saat twist.com.tr Birinci Taraf
_gcl_au Dönüşün oranını ölçen Google Adsense çerezidir.  Hedefleme / Reklam 90 Gün .twist.com.tr Birinci Taraf
output-cache-key Sayfaların birden çok çıktı sürümünü özel anahtar değişkeni ile birlikte önbelleğe alma görevini üstlenen çerezdir. Zorunlu Oturum çerezi www.twist.com.tr Birinci Taraf

Kullandığımız 3. Parti Çerezler

 

Çerez Açıklama Kategori Saklanma Süresi Sağlayıcı Çerez Tipi
INGRESSCOOKIE Hangi sunucu kümesinin ziyaretçiye hizmet verdiğini kaydeder. Bu, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yük dengeleme bağlamında kullanılır. Hedefleme / Reklam Oturum çerezi bh.contextweb.com Üçüncü Taraf
pb_rtb_ev Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. Hedefleme / Reklam 365 Gün .contextweb.com Üçüncü Taraf
V Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 360 Gün .contextweb.com Üçüncü Taraf
Rp Bu çerez, hedeflenen reklam amaçları için belirli kullanıcıları veya cihazları izlemek ve tanımlamak için kullanılır. Hedefleme / Reklam 30 Gün .rmp.rakuten.com Üçüncü Taraf
a307080 Bu tanımlama bilgisi, Microsoft tarafından benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Tanımlama bilgisi, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. Hedefleme / Reklam 62 Gün .console.adtarget.com.tr Üçüncü Taraf
mg_sync Bu çerez, reklam verenlere, kullanıcıyla alakalı hedefli reklamlar gösterme olanağı veren bir tarayıcıyı benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Hedefleme / Reklam 30 Gün cm.mgid.com Üçüncü Taraf
muidn Benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak Microsoft tarafından yaygın olarak kullanılır. Tanımlama bilgisi, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. Hedefleme / Reklam 365 Gün .mgid.com Üçüncü Taraf
targetcid7 Bu çerez, web sitesi ziyaretçileri için reklamları iyileştirmek için kullanılır. Daha alakalı reklamları site ziyaretçilerine yönlendirebilir. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .addlv.smt.docomo.ne.jp Üçüncü Taraf
_ljtrtb_86 Bu tanımlama bilgisi, reklam hedefleme, ölçüm ve optimizasyonla ilgili çeşitli amaçlarla kullanılır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .lijit.com Üçüncü Taraf
ljt_reader Sitemize veya ortaklarımızın sitelerinden birine döndüğünüzde tarayıcınızı veya cihazınızı tanımamızı sağlar. Hedefleme / Reklam 365 Gün .lijit.com Üçüncü Taraf
KRTBCOOKIE_632 Bu çerez kullanıcı kimlikleri ile ortakların kimliklerini ilişkilendirmek için kullanılır. İş ortağı tarafından bu çerezde saklanan bilgiler, bir ortağın bir reklam gösterip göstermeme konusunda daha iyi kararlar vermesini sağlar. Hedefleme / Reklam 30 Gün .pubmatic.com Üçüncü Taraf
am-uid Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır. Performans 90 Gün .admixer.net Üçüncü Taraf
CID Bu çerez, kullanıcı etkinliğini izlemek, kullanıcı oturumlarını yönetmek ve içeriği veya reklamları kişiselleştirmek için yaygın olarak kullanılır. Hedefleme / Reklam 7 Gün .us.ck-ie.com Üçüncü Taraf
33x_ps Web sitesinde görünen reklamların alaka düzeyini iyileştirmek için sosyal etkileşim verilerini toplar ve kullanır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .33across.com Üçüncü Taraf
ptrrhs Bu çerez, reklam kampanyalarını izlemek ve optimize etmek, analiz verilerini toplamak veya kullanıcılara gösterilen reklamları göz atma davranışlarına göre kişiselleştirmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .ads.yieldmo.com Üçüncü Taraf
tu Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 363 Gün .ih.adscale.de Üçüncü Taraf
cct Web sitesinde alışveriş sepeti işlevi için gereklidir. Hedefleme / Reklam 363 Gün .adscale.de Üçüncü Taraf
uu Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 363 Gün .adscale.de Üçüncü Taraf
a749381 Bu tanımlama bilgisi, Microsoft tarafından benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Tanımlama bilgisi, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. Hedefleme / Reklam 62 Gün .cenarius.orangeclickmedia.com Üçüncü Taraf
vmuid Bu tanımlama bilgisi, ziyaretçilerin web sitesini kullanımları hakkında yorum bırakmalarına olanak tanır - Bu bilgiler, web sitesini optimize etmek için kullanılır.  Hedefleme / Reklam 62 Gün .cenarius.orangeclickmedia.com Üçüncü Taraf
n360-rtbhouse Bu çerez, nexx360.io'nun müşteri tarafından yapılandırılan belirli bir süre boyunca bir son kullanıcıyı aynı müşteri kaynağına döndürmesine olanak tanır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .nexx360.io Üçüncü Taraf
ut Ziyaretçilerin davranışları ve etkileşimleri hakkında veri toplar. Bu, web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .betweendigital.com Üçüncü Taraf
_rxuuid Bu çerez, web sitesindeki kullanıcı etkinliğini ve bu web sitesini ziyaret etmeden önce görüntülenmiş olabilecek herhangi bir reklam etkinliğini izler. Hedefleme / Reklam 365 Gün .1rx.io Üçüncü Taraf
bkpa Bu çerez, daha hedefli ve ilgili pazarlama ve reklam sağlamak için bir profil oluşturmak için kullanıcıların web kullanımı hakkında anonimleştirilmiş verileri ve toplu anonim etkinlikleri depolar. Hedefleme / Reklam 182 Gün .bluekai.com Üçüncü Taraf
bku Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. Hedefleme / Reklam 182 Gün .bluekai.com Üçüncü Taraf
vst Bu çerez daha iyi site deneyimleri ve araçları sunmak için site trafiği ve site etkileşimleriyle ilgili toplu verileri derler.  Performans 365 Gün .gumgum.com Üçüncü Taraf
__stidv ShareThis tarafından belirlenir. Çerez, ziyaret edilen sayfaları, harcanan süreyi vb. belirlemek için site analizi için kullanılır. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .sharethis.com Üçüncü Taraf
__stid Bu çerez kitle erişimi depolamak ve izlemek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .sharethis.com Üçüncü Taraf
data-crt
Hedefleme / Reklam 180 Gün .hb.yahoo.net Üçüncü Taraf
KRTBCOOKIE_466 Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .pubmatic.com Üçüncü Taraf
rtbh Reklam yerleşimleri aracılığıyla pazarlama ortaklarının dijital reklamlarını yayıncılarının web sitelerine yerleştirir. Hedefleme / Reklam 90 Gün .udmserve.net Üçüncü Taraf
dt Bu çerez, pazarlama ortaklarının dijital reklamlarını ad yerleşimleri aracılığıyla yayıncılarının web sitelerine yerleştirir. Hedefleme / Reklam 365 Gün .udmserve.net Üçüncü Taraf
udmts Bu çerez, reklam yerleşimleri aracılığıyla pazarlama ortaklarının dijital reklamlarını yayıncılarının web sitelerine yerleştirir. Hedefleme / Reklam 365 Gün .udmserve.net Üçüncü Taraf
viewer_token Bu çerez, reklam trafiğini izler. Hedefleme / Reklam 91 Gün .csync.loopme.me Üçüncü Taraf
ss Web sitesinin sohbet kutusu işlevinin işlevselliği için gereklidir. Hedefleme / Reklam 365 Gün .betweendigital.com Üçüncü Taraf
dc Google Analytics'in servis talep sayısını tutmak için kullandığı çerezdir Hedefleme / Reklam 365 Gün .betweendigital.com Üçüncü Taraf
UID Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcının hareketlerine ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını görüntüleme tekliflerine dayalı olarak reklamların görüntülenmesini optimize etmektir. Hedefleme / Reklam 365 Gün .adx.opera.com Üçüncü Taraf
__cf_bm Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır. Zorunlu 10 Dakika .useinsider.com Üçüncü Taraf
AWSALBCORS Bu çerez AWS tarafından yönetilir ve yük dengeleme için kullanılır. Zorunlu 7 Gün match.sharethrough.com Üçüncü Taraf
anj Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .adnxs.com Üçüncü Taraf
bh Bu çerez, Yandex.Metrica tarafından benzersiz bir ziyaretçi oturumunu tanımlamak için kullanılan bir oturum çerezidir.  Performans 365 Gün .yandex.com Üçüncü Taraf
t_pt_gid Taboola'nın ilişkilendirme ve raporlama amacıyla ve önerileri bu belirli kullanıcıya uyarlamak için kullandığı benzersiz bir kullanıcı kimliği atar. Hedefleme / Reklam 365 Gün .taboola.com Üçüncü Taraf
sync_cookie_csrf Web analizi çerezi, web sitesiyle kullanıcı etkileşimini izlemek için her tarayıcıya atanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Kaldırma veya engelleme sitenin kullanımını ve işlevselliğini etkilemez. Performans Oturum çerezi .mc.yandex.com Üçüncü Taraf
sid_311 Personaclik ile topladığımız çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz.  Zorunlu 1 Gün analytics.google.com Üçüncü Taraf
sid_258 Personaclik ile topladığımız çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz.  Zorunlu 1 Gün analytics.google.com Üçüncü Taraf
sid_257 Personaclik ile topladığımız çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz.  Zorunlu 1 Gün analytics.google.com Üçüncü Taraf
did Bu Çerez, hedefli reklamlar göstermek için kullanılır. Performans 364 Gün pippio.com Üçüncü Taraf
TS6e151909027 Websitemizin çalışması için gerekli olan oturumunuz boyunca tutulan çerezdir.  Zorunlu Oturum çerezi js.bkmexpress.com.tr Üçüncü Taraf
TS01fd2ae7 Websitemizin çalışması için gerekli olan oturumunuz boyunca tutulan çerezdir.  Zorunlu Oturum çerezi js.bkmexpress.com.tr Üçüncü Taraf
3pi Bu çerez, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Hedefleme / Reklam 90 Gün .id5-sync.com Üçüncü Taraf
KADUSERCOOKIE Bu çerez, bireysel bir kullanıcının ortakların web sitelerini ziyaret ettiği her tarayıcıyı veya cihazı benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .pubmatic.com Üçüncü Taraf
CMTS Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. Hedefleme / Reklam 90 Gün casalemedia.com Üçüncü Taraf
gdpr Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden girişte çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar. Zorunlu 5 Dakika id5-sync.com Üçüncü Taraf
car Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 5 Dakika id5-sync.com Üçüncü Taraf
cnac Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Hedefleme / Reklam 5 Dakika id5-sync.com Üçüncü Taraf
cip Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 5 Dakika id5-sync.com Üçüncü Taraf
cf Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. Hedefleme / Reklam 5 Dakika id5-sync.com Üçüncü Taraf
audit Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .rubiconproject.com Üçüncü Taraf
_cc_id Bu, Lotame tarafından siteler arasında kullanıcıları takip etmeye ve reklam için bir kullanıcı profili geliştirmeye yönelik bir üçüncü taraf çerezidir. Hedefleme / Reklam 270 Gün .crwdcntrl.net Üçüncü Taraf
_cc_dc Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesi ziyaretleriyle ilgili istatistiksel verileri toplar. Hedefleme / Reklam 270 Gün .crwdcntrl.net Üçüncü Taraf
ayl_visitor Adyoulike tarafından bir sitede anonim ziyaretçi takibi için kullanılır. Performans 30 Gün .omnitagjs.com Üçüncü Taraf
tv_UICR Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. Hedefleme / Reklam 30 Gün .tremorhub.com Üçüncü Taraf
tvid Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .tremorhub.com Üçüncü Taraf
_kuid_ Ziyaretçinin cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Hedefleme / Reklam 180 Gün .krxd.net Üçüncü Taraf
SEUNCY Tekrar ziyaretler için kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Hedefleme / Reklam 365 Gün .semasio.net Üçüncü Taraf
ptrcriteo Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyle alakalı reklamları hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .ads.yieldmo.com Üçüncü Taraf
yieldmo_id Tanımlayıcılar, oturum uzunluğu, IP adresi, konum, kullanım zamanı, görüntülenen sayfalar ve dosyalar, reklam kampanyası seçimleriniz ve Web Sitesini kullanımınızla ilgili diğer bilgileri toplar. Hedefleme / Reklam 365 Gün .yieldmo.com Üçüncü Taraf
id Tekrar ziyaretler için bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Hedefleme / Reklam 365 Gün yieldlab.net Üçüncü Taraf
id5 Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .id5-sync.com Üçüncü Taraf
stx_user_id Hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedefli reklamcılık için kullanılacaktır. Hedefleme / Reklam 30 Gün .sharethrough.com Üçüncü Taraf
callback Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar.Aynı zaman web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. Hedefleme / Reklam 5 Dakika id5-sync.com Üçüncü Taraf
IDSYNC Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasını sağlar - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .analytics.yahoo.com Üçüncü Taraf
PugT Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Web sitesinin sunucu verimliliğini optimize etmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 30 Gün .pubmatic.com Üçüncü Taraf
KRTBCOOKIE_97 Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 30 Gün .pubmatic.com Üçüncü Taraf
dpm DPM, Veri Sağlayıcı Eşleşmesi'nin kısaltmasıdır. Dahili, Adobe sistemlerine Audience Manager veya Adobe Experience Bulut Kimlik Hizmeti'nden gelen bir çağrının senkronizasyon veya kimlik istemek için müşteri verilerini aktardığını bildirir. Hedefleme / Reklam 180 Gün .dpm.demdex.net Üçüncü Taraf
obuid Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedeflemesine izin veren ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 90 Gün outbrain.com Üçüncü Taraf
A3 Birden çok web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu oluşum, web sitesindeki reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .yahoo.com Üçüncü Taraf
tt_viewer Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 364 Gün .teads.tv Üçüncü Taraf
demdex Demdex çerezi, Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. Hedefleme / Reklam 180 Gün .demdex.net Üçüncü Taraf
t_gid Bu çerez, ziyaretçi web sitesindeki reklamlarla veya içerikle etkileşim kurduğunda belirli bir ziyaretçi kimliği atar - bu, web sitesinin ziyaretçiyi benzer reklamlar veya içerikle hedeflemesine olanak tanır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .taboola.com Üçüncü Taraf
csync Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .smartadserver.com Üçüncü Taraf
TestIfCookieP Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için benzersiz bir kimlik oluşturur. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .smartadserver.com Üçüncü Taraf
pid Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .smartadserver.com Üçüncü Taraf
tluid Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .3lift.com Üçüncü Taraf
umeh Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .360yield.com Üçüncü Taraf
um Ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışını kaydeder - reklam alaka düzeyini ve genel hedeflemeyi optimize etmek için kullanılabilir. Hedefleme / Reklam 90 Gün .360yield.com Üçüncü Taraf
criteo Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedeflemesine izin veren ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 14 Gün exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf
am_tokens_eu-v1 Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 14 Gün exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf
am_tokens Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 14 Gün exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf
mv_tokens_eu-v1 Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 14 Gün exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf
mv_tokens Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 14 Gün exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf
CMPRO Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. Hedefleme / Reklam 90 Gün .casalemedia.com Üçüncü Taraf
CMPS Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. Hedefleme / Reklam 90 Gün .casalemedia.com Üçüncü Taraf
CMID Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. Hedefleme / Reklam 365 Gün .casalemedia.com Üçüncü Taraf
data-c Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Hedefleme / Reklam 30 Gün .media.net Üçüncü Taraf
data-c-ts Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Hedefleme / Reklam 30 Gün .media.net Üçüncü Taraf
visitor-id Bu çerez, sağlayıcılar tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen, profil bilgilerinin tanımlanması ve saklanması için kullanılabilen benzersiz bir karakter oluşturur. Hedefleme / Reklam 365 Gün .media.net Üçüncü Taraf
khaos Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. Hedefleme / Reklam 365 Gün .rubiconproject.com Üçüncü Taraf
tuuid_lu Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesine olanak tanıyan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .360yield.com Üçüncü Taraf
c Çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı kimlik doğrulaması ve kullanıcı verilerinin değiş tokuşunun senkronizasyonunu düzenler. Hedefleme / Reklam 365 Gün .bidswitch.net Üçüncü Taraf
tuuid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. Hedefleme / Reklam 90 Gün .360yield.com Üçüncü Taraf
uuid2 Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Hedefleme / Reklam 90 Gün .adnxs.com Üçüncü Taraf
ymex Ziyaretçilerin web sitesi davranışları hakkındaki verileri kaydeder. Dahili analizler ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. Performans 365 Gün .yandex.com Üçüncü Taraf
i Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum , ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. Performans 1 Yıl .yandex.com Üçüncü Taraf
yabs-sid Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. Performans Oturum çerezi mc.yandex.com Üçüncü Taraf
yuidss Site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır. Performans 1 Yıl .yandex.com Üçüncü Taraf
yandexuid Site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır. Performans 1 Yıl .yandex.com Üçüncü Taraf
uid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .criteo.com Üçüncü Taraf
IDE DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya en iyi yeniden hedeflenen reklamları göndermek amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. Hedefleme / Reklam 1 Yıl .doubleclick.net Üçüncü Taraf
ts Belirlenen ülkeler dışındaki kullanıcılar için tarayıcı kimliği oluşturur; hedefleme ve reklam için kullanılır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .creativecdn.com Üçüncü Taraf
u Belirlenen ülkeler dışındaki kullanıcılar için tarayıcı kimliği oluşturur; hedefleme ve reklam için kullanılır. Hedefleme / Reklam 365 Gün .creativecdn.com Üçüncü Taraf


 

Çerezlerin Yönetilmesi

Website’de kullanılan 1. Parti ve/veya 3. Parti çerezleri isteğiniz dahilinde, aşağıda verilen linkler aracılığıyla kullandığınız tarayıcı ayarlarına erişerek ve belirtilen adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki devre dışı bırakılan çerezler, Website kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanıza sebep olabilir.

- Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Internet Explorer

Websitesinin çalışmasına ve website ziyaretçi analizleri doğrultusunda gerçekleştirilen pazarlama ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetlerini yürütmeye yönelik amaçlarla yurt dışında mukim  Google LLC, Youtube, Inc., Doubleclick Inc., Meta Platforms, Inc., Criteo S.A., RTB House S.A. ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır.